Curriculum vitae
1956-ban született Budapesten.

Tanulmányok

1975-1980: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, (jelenleg Corvinus Egyetem), Budapest

1980 diploma;   1983: doktori fokozat;   1989: kandidátusi fokozat


Munka

- 1980-1981: Szakszervezetek Elméleti Kutatóintézete, Budapest

Kutatóasszisztens; Harmadik világ gazdasági fejlődése, magyar gazdaság

- 1981-1986 : Társadalmi Kutatóintézet, Budapest

Kutatóasszisztens; Latin-Amerika társadalmi és gazdasági fejlődése, informális gazdaság és társadalom Latin-Amerikában; spanyol nyelvű sajtófigyelés

- 1986-1988: Instituto del Posgrado, Universidad Nacional Autónoma de México, México City, México

Vendégkutató; Mexikó gazdasági és társadalmi átalakulásai a 20. században; Kelet-Európa és Latin Amerika: párhuzamok

- 1988-1990: Társadalmi Kutatóintézet, Budapest

Kutatóasszisztens; Latin Amerika gazdasági és társadalmi fejlődése, Az emberi tényezők szerepe a gazdasági növekedésben; spanyol nyelvű sajtófigyelés

- 1990 - 1992: MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Budapest

Kutató; Latin Amerika gazdasági fejlődése a XX. században, a latin-amerikai gazdaságok integrációja a világgazdasági rendszerbe

- 1989-1991: Institute of Development Studies at the University of Sussex, Brighton, UK

Vendégkutató, Leverhulme ösztöndíj; Magyarország és Mexikó 20. századi gazdasági és társadalmi fejlődése: összehasonlító elemzés; Gazdasági-társadalmi változások Kelet-Európában, különös tekintettel a biztonságpolitikára és a hadiipari szektorra

1992 óta független kutatóként Genfben dolgozik.

- 1991-1993: United Nations University, World Institute for Development Economic Research, Helsinki, Finland

Vendégkutató; “A védelmi szektor és a globális gazdasági átalakulások” a “Security and development program” kutatási program keretében

- 1993-1995: MacArthur Foundation, Chicago, USA

Kutatói ösztöndíjas; “A hadiipar békés átalakításának perspektivái Közép-Kelet-Európában”

- 1997-1998: International Labour Office, Geneva, Switzerland

Vendégkutató; “Ipari átalakulás és regionális fejlődés a hadiipar-függő régiókban Magyarországon és Szlovákiában”, a "Regional responses to displaced workers due to globalization, privatisation and trade liberalisation” kutatási program keretében

- 1998-2001: CREDIT/METDAC Network

Vendégkutató; “Hadiipar, R&D és versenyképesség Magyarországon", a METDAC- Managing European Technology: Defence and competitiveness issues - az Európai Bizottság által támogatott nemzetközi kutatás keretében

- 1999: United Nations Research Institute for Social Development, Geneva, Switzerland,

Vendégkutató; “Az adóreform politikai gazdaságtana Magyarországon”, a “Financing social development in a transitional setting” kutatási program keretében

- 2000-2001: United Nations Research Institute for Social Development, Geneva, Switzerland

Vendégkutató; "Magyarország export-orientált gazdasági növekedési modelljének hatása a foglalkoztatottságra, a nők helyzetére és a jóléti rendszerre", a “Globalization, export-oriented employment for women and social policy” kutatási program keretében

- May 2001, Saferworld, UK,

Szakértő bizottsági tag; “A kézi és könnyűfegyverek problémája a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban: független szakértői helyzetfelmérés, az “Arms and Security Programme” kutatási program keretében

- 2000- 2011: Small Arms Survey, Graduate Institute of International Studies, Geneva, Switzerland,

Vendégkutató: esettanulmányok a közép -és dél-közép-európai országok kézi és könnyűfegyvergyártásáról, a “Small Arms Survey” évkönyv több kiadásához; országtanulmányok

- 2004-2014: Stockholm International Peace Research Institute, Stockholm, Sweden

Vendégkutató; Közép-Kelet-Európa hadiipara és az EU és NATO integrációs folyamat

Kapcsolat : yuditkiss@pm.me


Vissza