The defense industry in East Central Europe. Restructuring and conversion, Oxford University Press - SIPRI, 1997

Kritikák:


“Kiss Yudit szorgalmas, figyelmes és szeliden rettenthetetlen vizsgálója korunk politikai gazdaságának. Tárgya itt a botrányoktól terhes hadiipar, pontosabban ennek viszontagságai a tervgazdálkodásról a piacgazdaságra való átmenet idején (...) Amit talált, az elgondolkoztató és elszomorító.“

András Bródy, Buksz, Nyár, 1998


"Nagyon gazdag anyag, kiváló támasz lehet történészeknek, biztonsági szakembereknek és az összehasonlító gazdaság szakembereinek …A könyv úttöro kutatási módszert használ …a módszertani közelítés és a statisztikai adatokkal kapcsolatos problémák bemutatása fontos tudományos teljesítmény…a könyv felnyitja a szemünket és a valóság komoly újra-ellenorzésére ösztönöz."

Georgeta V. Pourchot, Center for Strategic and International Studies, Washington DC, European Security, Vol 7, no 3, Autumn 1998.


Yudit Kiss, The defense industry in East Central Europe. Restructuring and conversion. A review.

Hiromasa Nakayama, PRIME, International Peace Research Institute, Meiji Gakuin University, 13 July 1999


“Yudit Kiss éleslátóan írja le és elemzi ezt a bonyolult problémát.”

Janos Matus, Defense analysis, Vol.15. No.2. Aug 1999


“Kiemeli, hogy ‘a békés átalakulás nem pusztán technikai kérdés, hanem a gondolkodási minták és gazdasági viselkedés alapveto változását igényli egy ténylegesen demokratikus politikai rendszer irányába’ és a szerzo elemzései bemutatják, hogy épp ezeknek az alapveto változásoknak az elmaradása a fo oka annak, hogy a hadiipar nem volt képes gyökeresen megváltozni."

NOD & conversion, Copenhagen Centre for Peace and Conflict Research at the University of Copenhagen


  • Arms Industry Transformation and Integration. The Choices of Central Europe,  Oxford University Press, 2014.

  • "(…) az elso alapmu a közép-kelet európai hadiipar átalakulásáról a hidegháború utáni politikai és gazdasági átalakulások körülményei között (…) Yudit Kiss könyve egyedülálló betekintést nyújt a különbözo országok által követett alkalmazkodási stratégiákról..(…)"

    Henrik Heidenkamp , Royal United Services Institute,  The RUSI Journal, , 160:2, 27 Apr 2015

    "(…) Kiss Yudit kutató és elemzo képességének pozitiv és fontos vonása, hogy képes összekapcsolni a történelmi folyamatokat és a jelen gazdasági és stratégiai sajátosságait (…) Kiss munkája kiváló és kivételesen jól felépített forrásmunka. A kelet-európai hadiipar átalakulásait bemutató elemzései idoszeruek, nagy jelentoséguek és rendkívul hasznosak a kérdéssel foglalkozóknak."

    Nathaniel L. Moir, SUNY, University of Albany,  Journal of Common Market Studies , Volume 53, Issue 6, November 2015.


    Vissza